Đầu báo nhiệt cố định 70oC 1CD-70-LS

567.000

  • Điện áp khi báo động 30 VDC 50mA max
  • Nhiệt độ cố định: 70º C.
  • Nhiệt độ nơi lắp đặt : 20º C
  • Giòng không khí di chuyển : 1m/s
  • Sức chịu nhiệt : 125% cao hơn ngưỡng nhiệt độ kích hoạt của nó.
  • Thời gian cảm ứng : loại tiêu chuẩn khoảng 107 giây, loại cảm ứng nhanh : khoảng 33 giây
Mã: 1CD-70-LS Danh mục: Từ khóa: