Khóa vô hiệu hóa hê thống chữa cháy Hochiki HCVR-DS

883.000

  • Chất liệu kim loại.
  • Đạt chứng nhận tiêu chuẩn UL và FM
  • Công tắc dạng vật lý dùng ngắt kết nối với mạch xả khí phục vụ cho việc kiểm tra và bảo trì
Khóa vô hiệu hóa hê thống chữa cháy Hochiki HCVR-DS

883.000