Module 2 ngõ ra EVA-DOP-SCI

  • Thiết kế ứng dụng rộng rãi
  • Hai tiếp điểm khô mỗi tiếp điểm 8A@250VAC
  • Chức năng SCI (mạch cách ly)
  • Vít SEMS dễ dàng đấu dây
  • Đèn trạng thái LED
  • Giao tiếp analog dùng giao thức EV Nittan
  • Địa chỉ có thể được thiết lập từ 001 đến 254 bằng bộ lập trình
  • Dòng chờ thấp
  • Lắp vào hộp điện vuông 4-inch
Mã: EVA-DOP-SCI Danh mục: , Từ khóa: