Module đa phương tiện cho hệ thống Hochiki Latitude S788-HA

0

Module điều khiển đa phương tiện cung cấp các kết nối tới trung tâm giám sát sử dụng IP  (Sur-Gard) hoặc kết nối quay số Dial-up. Module điều khiển đa phương tiện cũng có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng tích hợp.

Mã: S788-HA Danh mục: Từ khóa: