Module đầu báo thường EVA-ZMU-SCI

  • Module EVA-ZMU-SCI với mạch cách ly chống ngắn mạch được dùng trong hệ thống địa chỉ 2 dây, được kết nối với đầu báo thường 2 dây.
  • Module giám sát và truyền tải trạng thái của zone (bình thường, hở, ngắn mạch, hoặc báo cháy) từ đầu báo đến trung tâm.
  • Module dùng được cho vận hành Class A (Style D & E) và Class B (Style B & C)
Mã: EVA-ZMU-SCI Danh mục: , Từ khóa: