Tủ điều khiển chữa cháy đa vùng Sigma XT+

0

 • Được phê duyệt theo chuẩn  EN12094-1, EN54-2 and EN54-4
 • 2, 4 hoặc 8 zone giám sát
 • 1 đến 4 khu vực chữa cháy
 • Ngõ ra chữa cháy kép cho từng khu vực (có thể cấu hình Chính/ Dự phòng)
 • Đầu ra âm thanh 2 giai đoạn cho từng khu vực
 • Tiếp điểm khô NO/NC 2 giai đoạn cho từng khu vực
 • Tiếp điểm chửa cháy NO/ NC cho từng khu vực
 • Tiếp điểm báo lỗi NO/ NC cho từng khu vực
 • Có thể lập trình thời gian trể kích hoạt chữa cháy
 • Có thể lập trình thời gian kích hoạt của ngõ ra
 • Màn hình hiển thị thời gian điếm ngược
 • Có thể chọn chế độ Tự động hoặc thủ công cho mỗi khu vực
 • Tính năng giám sát bộ kích hoạt bên ngoài
 • Giám sát dây nút tạm giữ
 • Giám sat dây nút hủy kích hoạt
 • Giám sát án suất bình
 • Giám sát công tắc áp suất chữa cháy
 • Kết nối các bộ hiển thị phụ bên ngoài