Trung tâm báo cháy GST thường

1. Thao tác có cháy

Khi có cháy hệ thống sẻ hiện thị như sau:
  • Đèn Zone tương ứng với khu vực có cháy sáng.
  • Còi chính bên trong tủ kêu.
Quan sát màn hình để xác định chính xác khu vực có cháy. Khẩn trương tới khu vực có báo cháy để khiểm tra xác minh sự kiện cháy. Báo CS PCCC (số: 114) và thực hiện chữa cháy bằng phương tiện tại chỗ 2. Thao tác sau khi chữa cháy Vặn khóa Control Enable theo mức “I” Nhấn nút “Reset” trong vòng 2s 3. Thao tác khi có sự cố. Vặn khóa Control Enable theo mức “I” Nhấn nút “Mute” để tắt còi tại tủ trung tâm Kiểm tra lỗi và sửa lỗi Nhấn “Reset” để khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: