Trung tâm báo cháy Horing AHC-871

I. CÁC ĐÈN HIỂN THỊ AC: Đèn hiển thị nguồn AC. Battery: Đèn hiển thị nguồn Acquy. Zone : Đèn hiển thị các khu vực. Fire alarm lamp: Đang xảy ra sự cố cháy. Disconnect: Đèn hiển thị lỗi kết nối. Battery power: Đèn hiển thị lỗi nguồn Acquy. AC power: Đèn hiển thị lỗi nguồn AC. II. CÁC NÚT NHẤN THƯỜNG SỬ DỤNG Revert: Reset hệ thống. Auto Revert: Tự động reset hệ thống. Bell switch: Ngắt chuông trên tủ. Area bell: Ngắt chuông ngoài. Disconnection sound: Tắt chuông tủ khi lổi kết nối. III. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ BÁO ĐỘNG -Báo động ki có sự cố cháy Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiện thị của Zone kết nối với đầu dò khói hoặc nút nhấn khẩn tương ứng sẽ sáng. Chuông trên bo mạch và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động. –Tác động chuông trên tủ Muốn chuông trên tủ ngừng hoạt động ta đặt switch “Bell Switch” ở vị trí “Off”. -Tác động vào chuông ngoài Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta đặt Switch “Area Bell” ở vị trí “Off”. -Reset hệ thống Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Revert”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Revert” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Revert”. -Báo động khi xảy ra sự cố kết nối Bảng điều khiển được trang bị chức năng “tự động hiển thị các Zone xảy ra sự cố kết nối”. Khi xảy ra ngắn mạch hoặc lỗi trong việc kết nối điện trở cuối thì đèn “Disconnection” và đèn hiển thị các Zone tương ứng sẽ nhấp nháy, chuông trên bo mạch sẽ phát ra tiếng kêu. Khi xảy ra sự cố kết nối chuông trên bo mạch sẽ phát ra tiếng kêu. Muốn chuông ngừng phát ra tiếng kêu ta đặt Switch “Disconnection sound” ở vị trí “Off” rồi tiến hành kiểm tra đường dây

Leave a Reply

%d bloggers like this: