Hiển thị phụ Hochiki HRA-1000

0

  • Bộ hiển thị phụ có dung lượng zone lớn.
  • Cung cấp khả năng hiển thị và điều khiển thông qua 2 dạng mo-đun mạch, có thể tùy biến phù hợp với thực tế công trình: HRAM-1032TZDS, HRAM-1048TZDS.
  • Có các chức năng Local Buzzer, Silence, Lamp Test.
  • Có các đèn LED báo hiệu trạng thái tủ chính như: A.C. On, Common Trouble, Remote Failure, Aux.Disconnect, Acknowledge, General Alarm, Signal Silence, Test/Configuration Mode.
  • Có thể điều khiển về tủ trung tâm các chức năng System Reset, Lamp Test, Fire Drill, Aux. Disconnect, Buzzer Silence, Signal Silence, General Alarm và Acknowledge.
  • Các đèn Zone được thiết lập tự động hiển thị dạng báo cháy hay giám sát giống như thiết lập ở tủ trung tâm.
Mã: HRA-1000 Danh mục: Từ khóa: